30.6.09

Οικολογία και εκπαίδευση - Ecology and education


Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η αγωγή τον 21ο αιώνα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, σε μια ύστατη προσπάθεια αφύπνισης μπροστά στην πολύπλευρη καταστροφή της φύσης. Η πολιτική απέτυχε να αναχαιτίσει αυτή την αρνητική πορεία. Οι οικολογικές οργανώσεις μπορεί να σώζουν κάποια δέντρα αλλά δεν μπορούν να προστατεύσουν όλο το δάσος. Η μόνη ελπίδα που φαίνεται ότι έχει απομείνει, είναι η προσέγγιση και η ευαισθητοποίηση της ίδιας της ψυχής του νέου ανθρώπου κάθε εθνικότητας, πράγμα που τα ορθολογιστικά προγράμματα εκπαίδευσης με το καθαρά επιστημονικό υλικό τους δεν πρόσφεραν και δεν είναι σε θέση να προσφέρουν.
Η αρχαία ελληνική μυθολογία στην οικολογική της διάσταση μπορεί με τη βοήθεια της ερμηνευτικής διαδικασίας να λειτουργήσει ως δραστικό μορφωτικό αγαθό, που θα μυήσει εξ αρχής τις επερχόμενες γενεές από την τρυφερή τους ηλικία