30.8.09

Η Νέμεσις


«….. Δισχιλιετή, φυγόδικε και φυγομάχε, συνελήφθης δυσμοιρότατε Σαούλ.

Άρχεται πάραυτα η Δίκη και η συνεδρίασις. Πρόεδρος και μέλη του δικαστηρίου είναι ο Εύσθενος και οι Εύσθενοι των Εθνών. Υπεράσπισις και συνήγοροι του υποδίκου δεν υπάρχουν, επειδή σε όσους απευθύνθηκε ο Διόπαις απαξίωσαν, παρά τις εκκλήσεις του να σεβαστούν τον όρκο τους. …

10.8.09

Η Θήρα και ο ...θηρευτής

Ερωτηματικά και οργή προκαλεί ο ρόλος σεβαστής μερίδας του σημερινού «ελληνικού» πανεπιστημιακού κατεστημένου.
Στη σειρά ΄Ξεναγήσεις΄, που προωθεί η εφημερίδα ΄Τα Νέα΄, στο τεύχος ΄Σαντορίνη΄, διαβάζουμε:
- Στο εισαγωγικό σημείωμα: « Ο Ηρόδοτος, που μιλάει για την πρώιμη ιστορία της Θήρας, μας λέει πως η νήσος αρχικά ονομαζόταν Στρογγύλη, από το σχήμα της. Αργότερα, από την ομορφιά της, ονομάστηκε Καλλίστη. Σ΄ αυτήν την Καλλίστη, λέει ο

5.8.09

Αιγές

άποψη του ανακτόρου

Η θρησκεία των Ελλήνων


«Αν λογαριάσουμε την ισχυρή θέση ότι τους θεούς και τις θρησκείες τις γέννησε πρωτογενώς ο φόβος του ανθρώπου απέναντι στη ζωή, και στο δεύτερο προχωρημένο επίπεδο ο φόβος του ανθρώπου απέναντι στο θάνατό του, τότε θα