5.8.09

Αιγές

άποψη του ανακτόρου

από τα ανάκτορα
εξωτερική άποψη του τάφου του Φιλίππου
από τον τάφο της Περσεφόνης
άποψη του τάφου με τους ελεύθερους κίονες
εξωτερική άποψη του τάφου
ο τύμβος του μουσείου
χάρτης της περιοχής