25.8.15

Ποιητικές αναζητήσεις (1)


ηρα.jpg

Οι αθάνατοι
Ω! Πανώρια θεά,
μελετώντας σε,
γυρίζει ο λογισμός
στα μέρη που τον γαληνεύουν
και όμορφα αποκοιμιέται.
Όχι, οι θεοί δεν πέθαναν.
Οι θεοί δεν πεθαίνουν,
όσο υπάρχουν Έλληνες!
Ποιητική συλλογή
Χρήστος Κωστελίδης