15.5.09

Γαία - Gaia

«Την παμμητέρα Γαία τη στεριοθέμελη θα τραγουδήσω
την πιο γηραιά, που όλα όσα υπάρχουνε στη γη τα τρέφει
όσα διαβαίνουνε στη θεία στεριά κι όσα στον πόντο
κι όσα πετούνε τρέφονται από τον δικό σου πλούτο.

Και γίνονται από σένα οι καλότεκνοι και οι καρποφόροι
ω σεβαστή, και από σένα εξαρτιέται να δοθεί η αφαιρεθεί ο βίος
στους θνητούς. κι ευτυχής εκείνος, συ που ολόψυχα
πρόθυμα θα τιμήσεις. σ’ αυτόν θα ‘ναι άφθονα τα πάντα.
Η γης του τότε βρίθει ζωηφόρα, στ’ αγροκτήματά του
σε ζώα προκόβει κι αγαθά γεμίζει ο οίκος.
την πολιτεία με τις καλές γυναίκες εύνομα οι θνητοί
την κυβερνούν, κι όλβος τους συνοδεύει πάμπολυς και πλούτος.
και τα παιδιά τους με τη νιόβλαστη ευφροσύνη τους καυχιούνται,
και οι παρθένες σ’ ανθοστόλιστους χορούς με διάθεση χαρούμενη
πηδάνε καθώς παίζουνε στ’ άνθη τα τρυφερά της χλόης,
αυτούς θα τους τιμήσεις συ θεά σεμνή, ω αφθόνητη θεότητα…».
Ομηρικός ύμνος

«On the pammitera Gaia steriothemeli will sing
the most old, all those present in the land has
those crossing in the divine land, and what the point
and those fed fly by your wealth.
And you are from the kaloteknoi and fruitful
to respect and depend on you to give off life
and happy he, of which I wholeheartedly
would willingly honor. him 's plenty of everything.
The land is full of it zoifora, f farm
animal flourish and goods fills the house.
state with good women favored mortals
the rule, and the accompanying olvos pampolys and wealth.
and their children with them niovlasti gleefulness boast,
and unexposed to anthostolistous happy dances with disposal
pidane and play f the tender flower of grass,
This will honor the goddess modest, as afthoniti deity ... ».
Homeric Hymn

Δεν υπάρχουν σχόλια: