18.5.09

Για να χαλαρώνει το σώμα και να ταξιδεύει η σκέψη - To relax the body and travels to the idea